Quyết định số 4140/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng TưTháng Tư 3, 2020 | 12:51 - Lượt xem: 2204

Ngày 31/12/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4140/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia.
Theo đó công bố 11 tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:
1. TCVN 4738:2019 Bảo quản gỗ – Thuật ngữ và định nghĩa
2. TCVN 8167:2019 Độ bền của gỗ và sản phẩm gỗ – Loại điều kiện sử dụng
3. TCVN 11366-3:2019 Rừng trồng – Yêu cầu lập địa – Phần 3: Keo lá tràm
4. TCVN 11366-4:2019 Rừng trồng – Yêu cầu lập địa – Phần 4: Keo chịu hạn
5. TCVN 12714-1:2019 Giống cây lâm nghiệp – Cây giống các loài cây bản địa – Phần 1: Xoan ta
6. TCVN 12714-2:2019 Giống cây lâm nghiệp – Cây giống các loài cây bản địa – Phần 2: Mỡ

7. TCVN 12714-3:2019 Giống cây lâm nghiệp – Cây giống các loài cây bản địa – Phần 3: Vối thuốc

8. TCVN 12714-4:2019 Giống cây lâm nghiệp – Cây giống các loài cây bản địa – Phần 4: Sao đen

9. TCVN 12715:2019 Gỗ dán – Độ bền sinh học – Hướng dẫn chọn gỗ dán trong các điều kiện sử dụng

10. TCVN 12716:2019 Độ bền của gỗ và sản phẩm gỗ – Độ bền tự nhiên của gỗ – Hướng dẫn phân cấp độ bền của gỗ dùng trong các điều kiện sử dụng

11. TCVN 12717-1:2019 Độ bền của gỗ và sản phẩm gỗ – Xác định phát thải thuốc từ gỗ đã bảo quản ra môi trường – Phần 1: Gỗ để ở kho bãi sau khi bảo quản, dùng ở loại điều kiện sử dụng 3 (không có mái che, không tiếp xúc với nền đất) – Phương pháp trong phòng thí nghiệm

Xem chi tiết tại đây  QĐ 4140

Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm Thông tin- Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo số ĐT: 024 37562608/37564268 hoặc email: ismq@tcvn.gov.vn