Quyết định số 4135/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Sáu 19, 2019 | 16:12 - Lượt xem: 1074

Ngày 28/12/2108, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4135/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

  1. TCVN 12327:2018 / ISO 2233:2000 Bao bì – Bao bì và đơn vị tải vận chuyển đã điền đủ, hoàn chỉnh – Điều hòa để thử
  2. TCVN 12328:2018 / ISO 2234:2000 Bao bì – Bao bì và đơn vị tải vận chuyển đã điền đủ, hoàn chỉnh – Phép thử xếp chồng bằng tải trọng tĩnh
  3. TCVN 12329:2018 / ISO 2244:2000 Bao bì – Bao bì và đơn vị tải vận chuyển đã điền đủ, hoàn chỉnh – Phép thử va đập theo phương ngang
  4. TCVN 12330:2018 / ISO 2247:2000 Bao bì – Bao bì và đơn vị tải vận chuyển đã điền đủ, hoàn chỉnh – Phép thử rung ở tần số thấp cố định
  5. TCVN 12331:2018 / ISO 2873:2000 Bao bì – Bao bì và đơn vị tải vận chuyển đã điền đủ, hoàn chỉnh – Phép thử áp suất thấp
  6. TCVN 12332:2018 / ISO 2875:2000 Bao bì – Bao bì và đơn vị tải vận chuyển đã điền đủ, hoàn chỉnh – Phép thử phun nước

Xem chi tiết tại đây Quyết định 4135