Quyết định số 4130/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Sáu 5, 2019 | 10:09 - Lượt xem: 1606

Ngày 28/12/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quyết định số 4130/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

  1. TCVN 12288:2018 / ISO 30400:2016 Quản lý nguồn nhân lực – Từ vựng.
  2. TCVN 12289:2018 / ISO 30405:2016 Quản lý nguồn nhân lực – Hướng dẫn tuyển dụng.
  3. TCVN 12290:2018 / ISO 30408:2016 Quản lý nguồn nhân lực – Hướng dẫn quản trị nhân sự.
  4. TCVN 12291:2018 / ISO 30409:2016 Quản lý nguồn nhân lực – Hoạch định lực lượng lao động.
  5. TCVN 12292-1:2018 / ISO 10667-1:2011 Cung cấp dịch vụ đánh giá – Quy trình và phương pháp đánh giá con người trong công việc và môi trường tổ chức – Phần 1: Yêu cầu đối với khách hàng.
  6. TCVN 12292-2:2018 / ISO 10667-2:2011 Cung cấp dịch vụ đánh giá – Quy trình và phương pháp đánh giá con người trong công việc và môi trường tổ chức – Phần 2: Yêu cầu đối với nhà cung cấp dịch vụ.

Xem chi tiết tại đây Quyết định 4130