Quyết định số 4125/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Sáu 4, 2019 | 14:33 - Lượt xem: 1004

Ngày 28/12/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4125/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn.

Theo đó, hủy bỏ 10 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

  1. TCVN 9982-1:2013 / ISO 23953-1:2005 Tủ lạnh bày hàng – Phần 1: Từ vựng
  2. TCVN 9982-2:2013 / ISO 23953-2:2005 Tủ lạnh bày hàng – Phần 2: Phân loại, yêu cầu và điều kiện thử
  3. TCVN 7179-1:2002 / ISO 5160-1:1979 Tủ lạnh thương mại – Đặc tính kỹ thuật – Phần 1: Yêu cầu chung
  4. TCVN 7180-1:2002 / ISO 1992-1:1974 Tủ lạnh thương mại – Phương pháp thử – Phần 1: Tính toán các kích thước dài, diện tích và dung tích
  5. TCVN 7180-2:2002 / ISO 1992-2:1973 Tủ lạnh thương mại – Phương pháp thử – Phần 2: Điều kiện thử chung
  6. TCVN 7180-3:2007 / ISO 1992-3:1097 Tủ lạnh thương mại – Phương pháp thử – Phần 3: Thử nhiệt độ
  7. TCVN 7180-4:2002 / ISO 1992-4:1974 Tủ lạnh thương mại – Phương pháp thử – Phần 4: Thử xả băng
  8. TCVN 7180-5:2002 / ISO 1992-5:1974 Tủ lạnh thương mại – Phương pháp thử – Phần 5: Thử ngưng tụ hơi nước
  9. TCVN 7180-6:2007 / ISO 1992-6:1974 Tủ lạnh thương mại – Phương pháp thử – Phần 6: Thử tiêu thụ điện năng
  10. TCVN 7180-8:2002 / ISO 1992-8:1978 Tủ lạnh thương mại – Phương pháp thử – Phần 8: Thử va chạm cơ học ngẫu nhiên

Xem chi tiết tại đây Quyết định CBTC 4125