Quyết định số 4121/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng TưTháng Tư 6, 2020 | 11:06 - Lượt xem: 1376

Ngày 31/12/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4121/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia.
Công bố 13 tiêu chuẩn quốc gia(TCVN) sau đây:
1. TCVN 12195-1:2019 Quy trình giám định nấm gây bệnh thực vật – Phần 1: Yêu cầu chung
2. TCVN 12195-2-7:2019 Quy trình giám định nấm gây bệnh thực vật – Phần 2-7: Yêu cầu cụ thể đối với nấm Tilletiaiindice Mitra
3. TCVN 12195-2-8:2019 Quy trình giám định nấm gây bệnh thực vật – Phần 2-8: Yêu cầu cụ thể đối với nấm Phoma tracheiphila (Pertri) Kantachveli & Gikachvili

4. TCVN 12709-1:2019 Quy trình giám định côn trùng và nhện nhỏ hại thực vật – Phần 1 : Yêu cầu chung
5. TCVN 12709-2-2:2019 Quy trình giám định côn trùng và nhện nhỏ hại thực vật – Phần 2-1 Yêu cầu cụ thể đối với mọt to vòi Caulophilus oryzae(Gyllenhal)
6. TCVN 12709-2-2:2019 Quy trình giám định côn trùng và nhện nhỏ hại thực vật – Phần 2-2: Yêu cầu cụ thể đối với mọt thóc Sitophilus granarius Linnaeus
7. TCVN 12709-2-3:2019 Quy trình giám định côn trùng và nhện nhỏ hại thực vật – Phần 2-3: Yêu cầu cụ thể với mọt cứng đốt ( Trogoderma granarium Everst),mọt da vệt thận(trogoderma inclusum Leconte) và mọt da ăn tạp (Trogoderma variable Ballion)
8. TCVN 12709-2-4:2019 Quy trình giám định côn trùng và nhện nhỏ hại thực vật – Phần 2-4: Yêu cầu cụ thể đối với rệp sáp vảy San Jose’ Diaspidiotus perniciosus(Comstock) Danzig
9. TCVN 12371-1:2019 quy trình giám định vi khuẩn,virus,phytoplasma gây bệnh thực vật – Phần 1: Yêu cầu chung.
10. TCVN 12371-1:2019 Quy trình giám định vi khuẩn,víu,phytoplasma gây bệnh thực vật – Phần 2-3: Yêu cầu cụ thể đối với vi khuẩn clavibacter michganensis subsp.michiganensis(Smith) Davis et al.
11. TCVN 12706:2019 Thuốc bảo vệ thực vật – Xác định hàm lượng hoạt chất pyriproxyfen bằng phương pháp sắc khí lỏng hiệu năng cao.
12. TCVN 12707:2019 Thuốc bảo vệ thực vật – Xác định hàm lượng hoạt chất flazasulfuron bằng phương pháp sắc khí lỏng hiệu năng cao.
13. TCVN 12708:2019 Thuốc bảo vệ thực vật – Xác định hàm lượng hoạt chất diflubenzuron bằng phương pháp sắc khí lỏng hiệu năng cao.

Xem chi tiết tại đây QĐ 4121

Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm Thông tin- Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo số ĐT: 024 37562608/37564268 hoặc email: ismq@tcvn.gov.vn