Quyết định số 4115/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Năm 14, 2020 | 9:55 - Lượt xem: 2124

Ngày 28/12/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4115/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 21 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:

 1. TCVN 12466-1:2018 Vịt giống hướng thịt – Phần 1: Vịt Star 76
 2. TCVN 12466-2:2018 Vịt giống hướng thịt – Phần 2: Vịt Star 53
 3. TCVN 12466-3:2018 Vịt giống hướng thịt – Phần 3: Vịt Super M
 4. TCVN 12466-4:2018 Vịt giống hướng thịt – Phần 4: Vịt M14
 5. TCVN 12467-1:2018 Vịt giống hướng trứng – Phần 1: Vịt CV2000
 6. TCVN 12467-2:2018 Vịt giống hướng trứng – Phần 2: TsN15
 7. TCVN 12467-3:2018 Vịt giống hướng trứng – Phần 3: Vịt Mốc
 8. TCVN 12467-4:2018 Vịt giống hướng trứng – Phần 1: Vịt Khaki Campell
 9. TCVN 12467-5:2018 Vịt giống hướng trứng – Phần 5: Vịt cỏ
 10. TCVN 12468-1:2018 Vịt giống kiêm dụng – Phần 1: Vịt Bầu Quỳ
 11. TCVN 12468-2:2018 Vịt giống kiêm dụng – Phần 2: Vịt Biển
 12. TCVN 12468-3:2018 Vịt giống kiêm dụng – Phần 3: Vịt Cổ Lũng
 13. TCVN 12468-4:2018 Vịt giống kiêm dụng – Phần 4: Vịt đốm
 14. TCVN 12468-5:2018 Vịt giống kiêm dụng – Phần 5: Vịt Bầu Bến
 15. TCVN 12469-1:2018 Gà giống nội – Phần 1: Gà Ác
 16. TCVN 12469-2:2018 Gà giống nội – Phần 2: Gà Mía
 17. TCVN 12469-3:2018 Gà giống nội – Phần 3: Gà Hồ
 18. TCVN 12469-4:2018 Gà giống nội – Phần 4: Gà Ri
 19. TCVN 12469-5:2018 Gà giống nội – Phần 5: Gà H’mông
 20. TCVN 12469-6:2018 Gà giống nội – Phần 6: Gà Đông Tảo
 21. TCVN 12572:2018 Mật ong – Xác định dư lượng nhóm fluroquinolone (enrofloxacin, flumequine, norfloxacin, ciprofloxacin) bằng kỹ thuật sắc ký lỏng khối phổ hai lần (LC-MS/MS)

Xem chi tiết QĐ 4115 

Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm Thông tin- Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo số ĐT: 024 37562608/37564268 hoặc email: ismq@tcvn.gov.vn