Quyết định số 4071/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Hai 19, 2020 | 9:43 - Lượt xem: 3403

Ngày 31/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4071/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:

  1. TCVN 7571-1:2019 Thép hình cán nóng – Phần 1: Thép góc cạnh đều 
  2. TCVN 7571-2:2019 Thép hình cán nóng – Phần 2: Thép góc cạnh không đều 
  3. TCVN 7571-11:2019 Thép hình cán nóng – Phần 11: Thép chữ U
  4. TCVN 7571-21:2019 Thép hình cán nóng – Phần 21: Thép chữ T

Xem chi tiết tại đây QĐ 4071

Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm Thông tin- Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo số ĐT: 024 37562608/37564268 hoặc email: ismq@tcvn.gov.vn