Quyết định số 4056/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Sáu 3, 2019 | 9:26 - Lượt xem: 1564

Ngày 28/12/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4056/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 09 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:

  1. TCVN 12473:2018 Thuốc bảo vệ thực vật- Xác định hàm lượng hoạt chất Glyphosate bằng phương pháp sắc lỏng ký hiệu năng cao.
  2. TCVN 12474:2018 Thuốc bảo vệ thực vật- Xác định hàm lượng hoạt chất Chlorpyrifos ethyl.
  3. TCVN 12475:2018 Thuốc bảo vệ thực vật- Xác định hàm lượng hoạt chất Chlorfenapyr bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao.
  4. TCVN 12476:2018 Thuốc bảo vệ thực vật- Xác định hàm lượng hoạt chất Chlorantraniliprole bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao.
  5. TCVN 12477:2018 Thuốc bảo vệ thực vật- Xác định hàm lượng hoạt chất Lambda cyhalothrin bằng phương pháp sắc ký khí.
  6. TCVN 12560-1:2018 Phân bón vi sinh vật- Xác định mật độ nấm rễ nội cộng sinh- Phần 1: Đếm số lượng bào tử nấm nội cộng sinh bằng kỹ thuật sàng ướt, ly tâm nổi.
  7. TCVN 12560-2:2018 Phân bón vi sinh vật- Xác định mật độ nấm rễ nội cộng sinh- Phần 2: Xác định khả năng cộng sinh của các chủng nấm rễ nội cộng sinh với cây trồng.
  8. TCVN 12561:2018 Thuốc bảo vệ thực vật- Khảo nghiệm hiệu lực sinh học của thuốc trên đồng ruộng
  9. TCVN 12562:2018 Thuốc bảo vệ thực vật- Khảo nghiệm thời gian cách ly của thuốc trên cây trồng

Xem chi tiết tại đây Quyết định CBTC 4056