Quyết định số 4034/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Mười Hai 29, 2021 | 16:26 - Lượt xem: 2184

Ngày 31/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4034/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 05 tiêu chuẩn quốc gia:

  1. TCVN 13228: 2020 / ISO 8373:2021 Rô bốt và bộ phận cấu thành rô bốt – Từ vựng
  2. TCVN 13229-1:2020 / ISO 10218-1:2011 Rô bốt và các bộ phận cấu thành rô bốt – Yêu cầu an toàn cho rô bốt công nghiệp – Phần 1: Rô bốt
  3. TCVN 13229-2:2020 / ISO 10218-2:2011 Rô bốt và các bộ phận cấu thành rô bốt – Yêu cầu an toàn cho rô bốt công nghiệp – Phần 2: Hệ thống rô bốt và sự tích hợp 
  4. TCVN 13230:2020 / ISO 11593:1996 Tay máy rô bốt công nghiệp – Hệ thống thay đổi tự động khâu tác động cuối – Từ vựng và diễn giải các đặc tính.
  5. TCVN 13231:2020 / ISO 13482: 2014 Rô bốt và các bộ phận cấu thành rô bốt – Yêu cầu an toàn cho các rô bốt chăm sóc cá nhân

Xem chi tiết tại đây QĐ 4034

Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm Thông tin- Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo số ĐT: 024 37562608/37564268/ 7565467 hoặc email: ismq@tcvn.gov.vn hoăc tieuchuan@tcvn.gov.vn