Quyết định số 4025/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng TưTháng Tư 15, 2021 | 14:26 - Lượt xem: 1039

Ngày 31/12/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4025/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1. TCVN 12959:2020 / ISO 11206:2011 Chất lượng nước Xác định bromat hòa tan  Phương pháp sử dụng sắc ion (IC) và phản ứng sau cột (PCR)

2. TCVN 12960:2020 / ISO 12846:2012 Chất lượng nước Xác định thủy ngân  Phương pháp sử dụng phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) làm giàu không làm giàu

3. TCVN 12961:2020 / ISO 18191:2015 Chất lượng nước Xác định pH nước biển – Phương pháp sử dụng chỉ thị màu mcrezol tím

4. TCVN 12962:2020 / ISO 19340:201Chất lượng nước Xác định peclorat hòa tan – Phương pháp sử dụng sắc ion (IC)

5. TCVN 12963:2020 / ISO 20595:2018 Chất lượng nước Xác định chọn lọc các hợp chất hữu dễ bay hơi trong nước Phương pháp sử dụng sắc khí khối phổ bằng kỹ thuật headspace tĩnh (HSGCMS)

Xem chi tiết tại đây QĐ 4025

Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm Thông tin- Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo số ĐT: 024 37562608/37564268 hoặc email: ismq@tcvn.gov.vn