Quyết định số 4023/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng TưTháng Tư 23, 2021 | 15:37 - Lượt xem: 1133

Ngày 31/12/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4023/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:

  1. TCVN 12964:2020 / ISO 11200:2014 Âm học – Tiếng ồn phát ra từ máy và thiết bị – Hướng dẫn sử dụng các tiêu chuẩn cơ bản để xác định các mức áp suất âm phát ra tại vị trí làm việc và tại các vị trí quy định khác
  2.  TCVN 12965:2020 / ISO 11201:2010 Âm học – Tiếng ồn phát ra từ máy và thiết bị – Xác định mức áp suất âm phát ra tại vị trí làm việc và tại các vị trí quy định khác trong một trường âm gần như tự do phía trên một mặt phẳng phản xạ với các hiệu chính môi trường không đáng kể
  3. TCVN 12966:2020 / ISO 11202:2010 Âm học – Tiếng ồn phát ra từ máy và thiết bị – Xác định mức áp suất âm phát ra tại vị trí làm việc và tại các vị trí quy định khác áp dụng các hiệu chính môi trường gần đúng
  4. TCVN 12967:2020 / ISO 11203:1995 Âm học – Tiếng ồn phát ra từ máy và thiết bị – Xác định mức áp suất âm phát ra tại vị trí làm việc và tại các vị trí quy định khác từ mức công suất âm  
  1. TCVN 12968:2020 / ISO 11204:2010 Âm học – Tiếng ồn phát ra từ máy và thiết bị – Xác định mức áp suất âm phát ra tại vị trí làm việc và tại các vị trí quy định khác áp dụng các hiệu chính môi trường chính xác
  2. TCVN 12969:2020 / ISO 11205:2003 Âm học – Tiếng ồn phát ra từ máy và thiết bị – Phương pháp kỹ thuật xác định mức áp suất âm phát ra tại chỗ tại vị trí làm việc và tại các vị trí quy định khác sử dụng cường độ âm
  3. TCVN 12970:2020 / ISO 14001:1996 Âm học – Tiếng ồn phát ra từ máy và thiết bị – Quy tắc soạn thảo và trình bày mã thử tiếng ồn

Xem chi tiết tại đây QĐ 4023

Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm Thông tin- Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo số ĐT: 024 37562608/37564268 hoặc email: ismq@tcvn.gov.vn