Quyết định số 402/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Sáu 19, 2024 | 11:05 - Lượt xem: 214

Ngày 19/03/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 402/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:

1. TCVN 13968:2024 IEC 62902:2019 Cell và pin thứ cấp – Các ký hiệu ghi nhãn dùng để nhận biết thành phần hóa học

2. TCVN 13969:2024 IEC 63218:2021 Cell và pin thứ cấp chứa kiềm hoặc các chất điện phân không axit khác – Cell và pin thứ cấp lithium, niken cadmi và niken kim loại hydrua dùng cho các ứng dụng di động – Hướng dẫn về các khía cạnh môi trường

Xem chi tiết tại đây: