Quyết định số 4018/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng TưTháng Tư 15, 2021 | 10:31 - Lượt xem: 701

Ngày 31/12/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4018/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, hủy b03 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây

1.TCVN 10425:2014 – ISO/IEC Guide 46:1985 Thử nghiệm so sánh sản phẩm tiêu dùng và dịch vụ liên quan – Nguyên tắc chung 

2. TCVN 10426:2014 – ISO/IEC Guide 14:2003 Thông tin mua hàng về hàng hóa và dịch vụ dành cho người tiêu dùng 

3. TCVN 10427:2014 – ISO/IEC Guide 41:2003 Bao gói – Khuyến nghị đối với việc đề cập đến nhu cầu của người tiêu dùng 

Xem chi tiết tại đây QĐ 4018

Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm Thông tin- Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo số ĐT: 024 37562608/37564268 hoặc email: ismq@tcvn.gov.vn