Quyết định số 4017/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng TưTháng Tư 15, 2021 | 13:55 - Lượt xem: 935

Ngày 31/12/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4017/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:

1. TCVN 2102:2020 / ISO 3668:2017 Sơn vecni – Phương pháp so sánh trực quan màu sắc

2. TCVN 5670:2020 / ISO 1514:2016 Sơn và vecni Tấm chuẩn để thử 

3. TCVN 9762:2020 / ISO 3248:2016 Sơn và vecni Xác định ảnh hưởng của nhiệt 

4. TCVN 12987:2020 / ISO 6860:2006 Sơn và vecni Phép thử uốn (trục hình côn) 

5. TCVN 129881:2020 / ISO 7784-1:2016  Sơn và vecni Xác định độ mài mòn – Phần 1: Phương pháp với bánh xe phủ giấy nhám tấm mẫu thử quay

6. TCVN 129882:2020 / ISO 7784-2:2016 Sơn và vecni Xác định độ mài mòn – Phần 2: Phương pháp với bánh xe cao su mài mòn tấm mẫu thử quay 

7. TCVN 129883:2020 / ISO 7784-3:2016 Sơn vecni Xác định độ mài mòn – Phần 3: Phương pháp với bánh xe phủ giấy nhám tấm mẫu thử xoay chiều tuyến tính

Xem chi tiết tại đây QĐ 4017

Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm Thông tin- Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo số ĐT: 024 37562608/37564268 hoặc email: ismq@tcvn.gov.vn