Quyết định số 4016/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng TưTháng Tư 15, 2021 | 10:52 - Lượt xem: 722

Ngày 31/12/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4016/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ 03 Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, hủy bỏ 03 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:

1. TCVN 2102:2008 – ISO 3668:1998  Sơn vecni Xác định màu sắc theo phương pháp so sánh trực quan

2. TCVN 5670:2007 – ISO 1514:2004  Sơn vecni Tấm chuẩn để thử 

 3. TCVN 9762:2013 – ISO 3248:1998  Sơn vecni Xác định ảnh hưởng của nhiệt

Xem chi tiết tại đây QĐ 4016

Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm Thông tin- Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo số ĐT: 024 37562608/37564268 hoặc email: ismq@tcvn.gov.vn