Quyết định số 399/QĐ-BKHCN về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2022 cho các dự án thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (đợt 2)

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Ba 31, 2022 | 16:29 - Lượt xem: 773

Ngày 23/3/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 399/QĐ-BKHCN về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2022 cho các dự án thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (đợt 2).

Xem chi tiết tại đây QĐ 399.QĐBKHCN phân bổ vốn