Quyết định số 3873/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Năm 27, 2019 | 15:08 - Lượt xem: 1234

Ngày 19/12/2018, Bộ KH&CN đã ban hành quyết định số 3873/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1. TCVN 12346:2018     EN 16802:2016   Xác định các nguyên tố và các hợp chất hóa học của chúng- Xác định asen vô cơ trong thực phẩm có nguồn gốc thực vật và động vật và động vật biển bằng HPLC-ICP-MS trao đổi anion.                        

2. TCVN 12347:2018                                  Thủy sản và sản phẩm thủy sản- Xác định hàm lượng metyl thủy ngân bằng phương pháp sắc ký lỏng- quang phổ hấp thụ nguyên tử.

3. TCVN 12348:2018                                  Thực phẩm đã axit hóa- Xác định pH

4. TCVN 12349:2018   EN 14164:2014      Thực phẩm- Xác định vitamin B6 bằng sắc ký lỏng hiệu nâng cao

5. TCVN 5164:2018     EN 14122:2014      Thực phẩm- Xác định vitamin B1 bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao

6. TCVN 8276:2018    EN 12822:2014       Thực phẩm- Xác định vitamin E bằng ký sắc lỏng hiệu năng cao- Định lượng α-, β-, γ- và δ- tocopherol

7. TCVN 8975:2018     EN 14152:2014       Thực phẩm- Xác định vitamin B2 bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao.

Xem chi tiết tại đây QD 3873