Quyết định số 3870/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia (2019)

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Bảy 9, 2020 | 17:03 - Lượt xem: 1996

Ngày 20/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3870/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

  1. TCVN 12747:2019 ISO 5496:2006 Phân tích cảm quan – Phương pháp luận – Hướng dẫn ban đầu và huấn luyện người đánh giá để phát hiện và nhận biết mùi
  2. TCVN 12748:2019 ISO 5497:1982 Phân tích cảm quan – Phương pháp luận – Hướng dẫn chuẩn bị mẫu đối với các mẫu không thể phân tích cảm quan trực tiếp
  3. TCVN 12749:2019 ISO 13299:2016 Phân tích cảm quan- Phương pháp luận – Hướng dẫn chung để thiết bị profile cảm quan
  4. TCVN 12750:2019 ISO 11035:1994 Phân tích cảm quan- Xác định và lựa chọn thuật ngữ mô tả để thiết lập profile cảm quan theo cách tiếp cận đa chiều
  5. TCVN 12751:2019 ISO 11136:2014 Phân tích cảm quan- Phương pháp luận – Hướng dẫn chung để tiến hành các phép thử thị hiếu với người tiêu dùng trong khu vực được kiểm soát.
  6. TCVN 12752:2019 ISO 11037 Phân tích cảm quan-Hướng dẫn đánh giá cảm quan màu sắc của sản phẩm

Xem chi tiết tại đây QĐ 3870

Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm Thông tin- Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo số ĐT: 024 37562608/37564268 hoặc email: ismq@tcvn.gov.vn