Quyết định số 376/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Năm 21, 2024 | 15:20 - Lượt xem: 58

Ngày 14/03/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 376/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, hủy bỏ 01 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:

TCVN 7818-1:2007 Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Dịch vụ cấp dấu thời gian – Phần 1: Khung

Xem chi tiết tại đây: