Quyết định số 3499/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Mười Một 8, 2022 | 9:45 - Lượt xem: 707

Ngày 30/12/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3499/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:

TCVN 8092:2021 / ISO 7010:2019 Ký hiệu đồ họa – Màu sắc an toàn và biển báo an toàn – Biển báo an toàn đã đăng ký

With AMENDMENT 1:2020;

AMENDMENT 2:2020 AND

AMENDMENT 3:2021

Xem chi tiết tại đây: