Quyết định số 348/QĐ hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Ba 13, 2024 | 10:47 - Lượt xem: 91

Ngày 06/03/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 348/QĐ hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, hủy bỏ 01 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:

  • TCVN 13048:2020 Lớp mặt bê tông nhựa rỗng thoát nước –
    Yêu cầu thi công và nghiệm thu

Xem chi tiết tại đây