Quyết định số 3461/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Mười Hai 6, 2019 | 9:47 - Lượt xem: 1438

Ngày 18/11/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3461/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:

  1. TCVN 11388-2:2019 ISO 16231-2:2015 Máy nông nghiệp tự hành – Đánh giá độ ổn định – Phần 2: Phương pháp xác định độ ồn định tĩnh.
  2. TCVN 12711:2019 Máy nông nghiệp – Máy thu hoạch lúa rải hàng tự hành – Yêu cầu chung
  3. TCVN 12712:2019 Máy cấy lúa – Yêu cầu kĩ thuật

Xem chi tiết tại đây QĐ 3461