Quyết định số 3437/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Năm 17, 2022 | 15:33 - Lượt xem: 694

Ngày 28/12/2021, Bộ KH&CN banh hành Quyết định số 3437/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia

Trong đó, ban hành hủy bỏ 04 Tiêu chuẩn quốc gia.

TCVN 8963:2011 / ASTM D5198-09 Chất thải – Phương pháp phá mẫu bằng axit nitric

TCVN 8965:2011 / ASTM D5830-95 Chất thải – Phân tích dung môi trong chất thải nguy hại bằng phương pháp sắc ký khí 

TCVN 9465:2012 / ASTM D5839-96 Chất thải rắn – Phương pháp phân tích nguyên tố ở lượng vết của thiên nhiên thải nguy hại bằng phổ huỳnh quang tán xạ năng lượng tia X

TCVN 9466:2012 / ASTM D6009-12 Chất thải rắn – Hướng dẫn lấy mẫu từ đống chất thải

Xem chi tiết tại đây 3437-QD-BKHCN

Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm Thông tin- Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo số ĐT: 024 37562608/37564268/ 7565467 hoặc email: ismq@tcvn.gov.vn hoăc tieuchuan@tcvn.gov.vn