Quyết định số 3407/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Mười Hai 3, 2019 | 15:30 - Lượt xem: 1282

Ngày 14/11/2019, Bộ KHCN ban hành quyết định số 3407/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

  1. TCVN 6754:2019 Mã số mã vạch vật phẩm – Số phân định ứng dụng GS1
  2. TCVN 6939:2019 Mã số vật phẩm – Mã số thương phẩm toàn cầu 13 chữ số – Yêu cầu kĩ thuật 
  3. TCVN 7626:2019 ISO/IEC 15416:2016 Kĩ thuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động – Yêu cầu kĩ thuật đối với kiểm tra chất lượng in mã vạch – Mã vạch một chiều.
  4. TCVN 7825:2019 ISO/IEC 15420:2009 Công nghệ thông tin – Kĩ thuật phân định và thu nhập dữ liệu tự động – Yêu cầu kĩ thuật mã vạch EAN/UPC
  5. TCVN 8020:2019 ISO/IEC 15418:2016 Công nghệ thông tin – Kĩ thuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động – Số phân định ứng dụng GS1 và mã phân định dữ liệu ASC MH10 và việc duy trì.
  6. TCVN 12343:2019 ISO/IEC 15394:2017 Bao bì – Mã vạch và mã vạch hai chiều trên nhãn dùng trong gửi, vận tải và nhận hàng
  7. TCVN 12344:2019 ISO/TS 18530:2014 Tin học y tế – Gán, làm nhãn phân định và thu nhận dữ liệu tự động – Phân định nhân viên y tế và bệnh nhân.
  8. TCVN 12345:2019 Tiêu chuẩn về dịch vụ thông tin EPC

Xem chi tiết tại đây QĐ 3407