Quyết định số 3360/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Năm 21, 2024 | 15:50 - Lượt xem: 178

Ngày 29/12/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3360/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:

  1. TCVN 13917-1:2023 Phát hiện và định lượng thực vật biến đổi gen và sản phẩm có nguồn gốc từ thực vật biến đổi gen bằng phương pháp real-time PCR – Phần 1: Yêu cầu chung
  2. TCVN 13917-2:2023 Phát hiện và định lượng thực vật biến đổi gen và sản phẩm có nguồn gốc từ thực vật biến đổi gen bằng phương pháp real-time PCR – Phần 2: Sự kiện ngô chuyển gen MIR 604
  3. TCVN 13917-3:2023 Phát hiện và định lượng thực vật biến đổi gen và sản phẩm có nguồn gốc từ thực vật biến đổi gen bằng phương pháp real-time PCR – Phần 3: Sự kiện ngô chuyển gen MON 88017
  4. TCVN 13734:2023 Hướng dẫn thiết lập các yêu cầu chung đối với phòng giám định sinh vật gây hại thực vật

Xem chi tiết tại đây: