Quyết định số 3298/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Hai 21, 2024 | 11:20 - Lượt xem: 281

Ngày 29/12/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3298/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:

  1. TCVN 13239-3:2023 – ISO/IEC 20547-3:2020 Công nghệ thông tin – Kiến trúc tham chiếu dữ liệu lớn – Phần 3: Kiến trúc tham chiếu
  2. TCVN 13902:2023 – ISO/IEC 22989:2022 Công nghệ thông tin – Trí tuệ nhân tạo – Các khái niệm và thuật ngữ trí tuệ
    nhân tạo
  3. TCVN 13903:2023 – ISO/IEC TR 24028:2020 Công nghệ thông tin – Trí tuệ nhân tạo – Tổng quan về tính đáng tin cậy trong trí tuệ nhân tạo