Quyết định số 323/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt đầu tư dự án “Đầu tư trang thiết bị thử nghiệm để nâng cao năng lực phục vụ quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng của Trung tâm Chứng nhận Phù hợp”

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Ba 31, 2022 | 16:47 - Lượt xem: 1143

Ngày 11/3/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 323/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt đầu tư dự án “Đầu tư trang thiết bị thử nghiệm để nâng cao năng lực phục vụ quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng của Trung tâm Chứng nhận Phù hợp”.

Xem chi tiết tại đây QĐ 323.QĐBKHCN