Quyết định số 320/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Yến Hoa Ngô Kiều - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng TưTháng Tư 6, 2023 | 10:28 - Lượt xem: 671

Ngày 07/03/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 320/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 03 Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) sau đây:

  1. TCVN 13607-1:2023 Giống cây trồng nông nghiệp – Sản xuất giống – Phần 1: Hạt giống lúa lai
  2. TCVN 13607-2:2023 Giống cây trồng nông nghiệp – Sản xuất giống – Phần 2: Hạt giống lúa thuần
  3. TCVN 13607-3:2023 Giống cây trồng nông nghiệp – Sản xuất giống – Phần 3: Hạt giống ngô lai

Chi tiết xem tại đây: QĐ 320