Quyết định số 3185/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Năm 21, 2024 | 15:52 - Lượt xem: 164

Ngày 22/12/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3185/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:

  1. TCVN 9901:2023 Công trình đê biển – Yêu cầu thiết kế
  2. TCVN 13806:2023 Công trình thủy lợi – Gia cố bảo vệ mái dốc bằng thảm thực vật

Xem chi tiết tại đây: