Quyết định số 3184/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Năm 21, 2024 | 15:54 - Lượt xem: 169

Ngày 22/12/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3184/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, hủy bỏ 01 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:

TCVN 9901:2014 Công trình thủy lợi – Yêu cầu thiết kế đê biển

Xem chi tiết tại đây: