Quyết định số 318/QĐ-BKHCN hủy bỏ tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Yến Hoa Ngô Kiều - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng TưTháng Tư 6, 2023 | 10:33 - Lượt xem: 212

Ngày 07/03/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2767/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, hủy bỏ 02 Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) sau đây: 

  1. TCVN 11840:2017 Quy trình kỹ thuật sản xuất giống lúa lai
  2. TCVN 12182:2018 Quy trình sản xuất hạt giống ngô lai 

Chi tiết xem tại đây: QĐ 318