Quyết định số 3152/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Sáu 19, 2024 | 10:56 - Lượt xem: 233

Ngày 21/12/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3152/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:

1. TCVN 13788:2023 / IEC 62430:2019 Thiết kế có ý thức về môi trường – Nguyên tắc, yêu cầu và hướng dẫn

2. TCVN 13789:2023 / IEC 62474:2020 Công bố vật liệu dùng cho sản phẩm của ngành kỹ thuật điện

3. TCVN 13790:2023 / IEC/TR 62476:2010 Hướng dẫn đánh giá sản phẩm liên quan đến các chất hạn chế sử dụng trong các sản phẩm điện và điện tử

4. TCVN 13791:2023/ IEC TR 63212:2020 Hài hòa các tiêu chí về tính năng môi trường đối với các sản phẩm điện và điện tử – Nghiên cứu tính khả thi

5. TCVN 13889:2023 Công bố vật liệu dùng cho sản phẩm của ngành kỹ thuật điện – Hướng dẫn áp dụng TCVN 13789 (IEC 62474)

Xem chi tiết tại đây: