Quyết định số 3023/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Hai 21, 2024 | 10:44 - Lượt xem: 128

Ngày 15/12/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3023/QĐ-BKH&CN công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 15 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN):

 1. TCVN 13892-1:2023 Phương tiện giao thông đường sắt – Phương pháp đo và sai số kích thước toa xe hàng – Phần 1: Nguyên tắc đo.
 2. TCVN 13892-2:2023 Phương tiện giao thông đường sắt – Phương pháp đo và sai số kích thước toa xe hàng – Phần 2: Toa xe hàng có giá chuyển hướng
 3. TCVN 13892-3:2023 Phương tiện giao thông đường sắt – Phương pháp đo và sai số kích thước toa xe hàng – Phần 3: Toa xe hàng có 2 bộ trục bánh
 4. TCVN 13892-4:2023 Phương tiện giao thông đường sắt – Phương pháp đo và sai số kích thước toa xe hàng – Phần 4: Giá chuyển hướng có 2 bộ trục bánh
 5. TCVN 13892-5:2023 Phương tiện giao thông đường sắt – Phương pháp đo và sai số kích thước toa xe hàng – Phần 5: Giá chuyển hướng có 3 bộ trục bánh
 6. TCVN 13892-6:2023 Phương tiện giao thông đường sắt – Phương pháp đo và sai số kích thước toa xe hàng – Phần 6: Toa xe hàng đa nguyên và ghép giá chuyển hướng
 7. TCVN 13893:2023 Ứng dụng đường sắt – Phương pháp thử phối hợp cho các hệ thống điện kéo
 8. TCVN 13894-1:2023 Ứng dụng đường sắt – Hệ thống hãm của tàu tốc độ cao – Phần 1: Yêu cầu và định nghĩa
 9. TCVN 13894-2:2023 Ứng dụng đường sắt – Hệ thống hãm của tàu tốc độ cao – Phần 2: Phương pháp thử nghiệm
 10. TCVN 13895-1:2023 Ứng dụng đường sắt – Đĩa hãm trên phương tiện đường sắt – Phần 1: Đĩa hãm ép nóng hoặc ép nguội lên trục xe hoặc trục dẫn hướng, các yêu cầu về kích thước và chất lượng
 11. TCVN 13895-2:2023 Ứng dụng đường sắt – Đĩa hãm trên phương tiện đường sắt – Phần 2: Đĩa hãm lắp trên bánh xe, các yêu cầu về kích thước và chất lượng
 12. TCVN 13895-3:2023 Ứng dụng đường sắt – Đĩa hãm trên phương tiện đường sắt – Phần 3: Đĩa hãm, tính năng của đĩa và liên kết ma sát, phân loại
 13. TCVN 13896:2023 Ứng dụng đường sắt – Hệ thống hãm – Thiết bị chuyển đổi rỗng – tải
 14. TCVN 13897:2023 Ứng dụng đường sắt – Hệ thống cảnh báo hành khách – Các yêu cầu của hệ thống
 15. TCVN 13898:2023 Ứng dụng đường sắt – Hệ thống cửa thân xe