Quyết định số 301/QĐ-BKHCN hủy bỏ tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Yến Hoa Ngô Kiều - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Năm 15, 2023 | 10:13 - Lượt xem: 411

Ngày 06/03/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 301/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, hủy bỏ 01 Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) sau đây:  

  1. TCVN 8858:2011 Móng cấp phối đá dăm và cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng trong kết cấu áo đường ô tô –
    Thi công và nghiệm thu

Chi tiết xem tại đây: QĐ301