Quyết định số 297/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Yến Hoa Ngô Kiều - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Một 16, 2023 | 10:18 - Lượt xem: 243

Ngày 06/03/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 297/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 04 Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) sau đây: 

  1. TCVN 13665-1:2023 ISO 17734-1:2013 Xác định các hợp chất nitơ hữu cơ trong không khí bằng sắc ký lỏng và khối phổ – Phần 1: Isoxyanat sử dụng dẫn xuất dibutylamin
  2. TCVN 13665-2:2023 ISO 17734-2:2013 Xác định các hợp chất nitơ hữu cơ trong không khí bằng sắc ký lỏng và khối phổ – Phần 2: Amin và aminoisoxyanat sử dụng dẫn xuất dibutylamin và etyl Informatics
  3. TCVN 13666:2023 ASTM D5086-20 Phương pháp xác định canxi, magiê, kali và natri lắng đọng ướt trong không khí bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa
  4. TCVN 13667:2023 ASTM D7295-18 Lấy mẫu khí thải từ các nguồn cháy và các nguồn tĩnh khác để xác định hydro xyanua