Quyết định số 2948/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Hai 21, 2024 | 11:12 - Lượt xem: 113

Ngày 11/12/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2948/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:

  1. TCVN 13890:2023 Hệ thống đường ống biển – Quản lý tính toàn vẹn
  1. TCVN 13891-1:2023 Bình chịu áp lực và hệ thống đường ống công nghệ lắp đặt trên phương tiện thăm dò, khai thác và xử lý dầu khí trên biển – Phần 1: Phương pháp kiểm tra dựa trên cơ sở phân tích rủi ro