Quyết định số 2940/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Mười 15, 2019 | 15:35 - Lượt xem: 1807

Ngày 08/10/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2940/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

  1. TCVN ISO/IEC 27001:2019 / ISO/IEC 27001:2013  Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Hệ thống an toàn quản lý thông tin – Các yêu cầu 
  2. TCVN ISO/IEC 27037:2019 / ISO/IEC 27037:2013  Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Hướng dẫn xác định, tập hợp, thu nhận và bảo quản các bằng chứng số.
  3. TCVN ISO/IEC 27041:2019 / ISO/IEC 27041:2015 Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Hướng dẫn bảo đảm sự phù hợp và đầy đủ của phương pháp điều tra sự cố.
  4. TCVN ISO/IEC 27043:2019 / ISO/IEC 27043:2015 Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Nguyên tắc và quy trình điều tra sự cố 

Xem chi tiết tại đây QĐ 2940