Quyết định số 294/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Yến Hoa Ngô Kiều - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Một 16, 2023 | 10:43 - Lượt xem: 254

Ngày 06/03/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 294/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 03 Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) sau đây: 

  1. TCVN 12635-6:2023 Công trình quan trắc khí tượng thủy văn – Phần 6: Mật độ trạm khí tượng thủy văn thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia
  2. TCVN 12636-14:2023 Quan trắc khí tượng thủy văn – Phần 14: Chỉnh biên tài liệu mực nước và nhiệt độ nước sông
  3. TCVN 12636-15:2023 Quan trắc khí tượng thủy văn – Phần 15: Chỉnh biên tài liệu lưu lượng nước sông vùng không ảnh hưởng thủy triều