Quyết định số 2937/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Mười Hai 6, 2019 | 9:32 - Lượt xem: 1927

Ngày 8/10/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2937/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, hủy bỏ 01 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

TCVN 6187-1:2009 ISO 9308-1:2000 Chất lượng nước – Phát hiện và đếm Escherichia coli và vi khuẩn coliform – Phần 1: Phương pháp lọc màn.

Xem chi tiết tại đây QĐ 2937