Quyết định số 2934/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng TưTháng Tư 3, 2020 | 12:58 - Lượt xem: 1388

Ngày 8/10/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2934/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia.
Theo đó công bố 09 tiêu chuẩn quốc gia(TCVN) sau đây:
1. TCVN 8400-15:2015 Bệnh động vật – Quy trình chuẩn đoán – Phần 15:Bệnh xoắn khuẩn do Leptospira
2. TCVN 8400-44:2019 Bệnh thủy sản – Quy trình chuẩn đoán – Phần 44: Bệnh roi trùng Trichomonois
3. TCVN 8400-44:2019 Bệnh động vật quy trình chuẩn đoán-Phần 45: Bệnh gạo lợn gạo bò
4. TCVN 8400-46:2019 Bệnh động vật- Quy trình chuẩn đoán- Phần 46 Bệnh dại
5. TCVN 8710-2:2019 Bệnh thủy sản – Quy trình chuẩn đoán- Phần 2 Bệnh hoại tử thần kinh ở cá biển
6. TCVN 8710-3:2019 Bệnh thủy sản – Quy trình chuẩn đoán-Phần 3 Bệnh đốm trắng ở tôm
7. TCVN 8710-4-2019 Bệnh thủy sản – Quy trình chuẩn đoán – Phần 4 Bệnh đầu vàng ở tôm
8. TCVN 8710-4:2019 Bệnh thủy sản – Quy trình chuẩn đoán – phần 7 Bệnh xuất huyết mùa xuân ở cá chép
9. TCVN 8710-12:2019 Bệnh thủy sản – Quy trình chuẩn đoán – Phần 12 Bệnh vi bào tử do Enterocytozoom hepatopenaei ở tôm

Xem chi tiết tại đây QĐ 2934

Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm Thông tin- Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo số ĐT: 024 37562608/37564268 hoặc email: ismq@tcvn.gov.vn