Quyết định số 2933/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng TưTháng Tư 3, 2020 | 12:25 - Lượt xem: 1003

Ngày 08/10/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2933/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ tiêu chuẩn quốc gia.
Theo đó hủy bỏ 6 tiêu chuẩn quốc gia(TCVN) sau đây:
1. TCVN 8400-15:2011 Bệnh động vật – Quy trình chuẩn đoán – Phần 15:Bệnh xoắn khuẩn do Leptospira
2. TCVN 8710-2:2011 Bệnh thủy sản – Quy trình chuẩn đoán – Phần 2: Bệnh hoại tử thần kinh ở cá biển
3. TCVN 8710-3:2011 Bệnh thủy sản – Quy trình chuẩn đoán – Phần 3: Bệnh đốm trắng ở tôm
4. TCVN 8710-4:2011 Bệnh thủy sản – Quy trình chuẩn đoán – Phần 4: Bệnh đầu vàng ở tôm
5. TCVN 8710-7:2012 Bệnh thủy sản – Quy trình chuẩn đoán – Phần 7: Bệnh xuất huyết mùa xuân ở cá chép
6. TCVN 8710-12:2015 Bệnh thủy sản – Quy trình chuẩn đoán – Phần 12: Bệnh vi bào tử,bào tử do Enterocytozoon hepatopenaei ở tôm

Xem chi tiết tại đây QĐ 2933

Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm Thông tin- Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo số ĐT: 024 37562608/37564268 hoặc email: ismq@tcvn.gov.vn