Quyết định số 2860/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Biên tập viên ISMQ - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Một 28, 2021 | 16:47 - Lượt xem: 869

Ngày 25/10/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2860/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, hủy bỏ 06 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN):

Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm Thông tin- Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo số ĐT: 024 37562608/37564268 hoặc email: ismq@tcvn.gov.vn