Quyết định số 2831/QĐ-BKHCN về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia năm 2019

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Hai 18, 2020 | 16:10 - Lượt xem: 1355

Ngày 30/9/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2831/QĐ-BKHCN về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia năm 2019.

Phê duyệt kèm theo Quyết định này “Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia  (TCVN) 2019”.

Xem chi tiết tại đây QĐ 2831