Quyết định số 2778/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng nhà liên cơ quan” thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Ba 31, 2022 | 16:19 - Lượt xem: 606

Ngày 5/11/2021, Bộ KH&CN phê duyệt Quyết định số 2778/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng nhà liên cơ quan” thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Xem chi tiết tại đây QĐ 2778.QĐBKHCN