Quyết định số 2776/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Hai 21, 2024 | 11:01 - Lượt xem: 104

Ngày 28/11/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2776/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, hủy bỏ 01 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN):

TCVN 7500:2005 Bitum – Phương pháp xác định độ hòa tan trong Tricloetylen