Quyết định số 2770/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Năm 21, 2024 | 15:47 - Lượt xem: 138

Ngày 28/11/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2770/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, hủy bỏ 03 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:

  1. TCVN 8415:2010 Công trình thủy lợi – Quản lý tưới nước vùng không ảnh hưởng triều
  2. TCVN 8639:2011 Công trình thủy lợi – Máy bơm nước – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp khảo nghiệm các thông số máy bơm
  3. TCVN 11699:2016 Công trình thủy lợi – Đánh giá an toàn đập