Quyết định số 2769/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Năm 21, 2024 | 15:44 - Lượt xem: 114

Ngày 28/11/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2769/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:

  1. TCVN 8415:2023 Công trình thủy lợi – Quản lý tưới nước vùng không ảnh hưởng triều
  2. TCVN 8639:2023 Công trình thủy lợi – Máy bơm nước – Phương pháp thử nghiệm các thông số cơ bản
  3. TCVN 11699:2023 Công trình thủy lợi – Đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước
  4. TCVN 13807:2023 Công trình thủy lợi – Đường ống dẫn nước bằng thép – Thiết kế, chế tạo, thi công và nghiệm thu
  5. TCVN 13808:2023 Công trình thủy lợi – Thiết kế neo trong nền đất, đá