Quyết định số 2767/QĐ-BKHCN hủy bỏ tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Yến Hoa Ngô Kiều - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Hai 27, 2023 | 15:29 - Lượt xem: 348

Ngày 30/12/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2767/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, hủy bỏ 01Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) sau đây: 

TCVN 12561:2018: Thuốc bảo vệ thực vật – Khảo nghiệm hiệu lực sinh học của thuốc trên đồng ruộng

Chi tiết xem tại đây: 2767