Quyết định số 275/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Yến Hoa Ngô Kiều - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Ba 16, 2023 | 10:51 - Lượt xem: 303

Ngày 02/03/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 275/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 02 Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) sau đây: 

  1. TCVN ISO 22300:2018 ISO 22300:2018 An ninh và khả năng thích ứng – Từ vựng
  2. TCVN ISO 22301:2018 ISO 22301:2012 An ninh xã hội – Hệ thống quản lý kinh doanh liên tục – Các yêu cầu