Quyết định số 269/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Yến Hoa Ngô Kiều - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Một 16, 2023 | 9:44 - Lượt xem: 226

Ngày 06/03/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 269/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 06 Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) sau đây: 

  1. TCVN 13678:2023 ASTM D5283 – 18 Thiết lập dữ liệu môi trường liên quan đến các hoạt động quản lý chất thải – Lập kế hoạch và thực hiện đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng
  2.  TCVN 13679:2023 ASTM D5792 – 10 (2015) Thiết lập dữ liệu môi trường liên quan đến các hoạt động quản lý chất thải – Xây dựng mục tiêu chất lượng dữ liệu
  3. TCVN 13680:2023 ASTM D6232 – 21 Hướng dẫn lựa chọn thiết bị lấy mẫu cho các hoạt động thu thập dữ liệu chất thải và môi trường bị ô nhiễm
  4. TCVN 13681:2023 ASTM D6311 – 98 (2014) Hướng dẫn thiết lập dữ liệu môi trường liên quan đến các hoạt động quản lý chất thải – Lựa chọn và tối ưu hóa thiết kế lấy mẫu
  5. TCVN 13682:2023 ASTM D6323 – 19 Hướng dẫn lấy mẫu phụ phòng thí nghiệm thành phần môi trường liên quan đến các hoạt động quản lý chất thải
  6. TCVN 13683:2023 ASTM D7294 – 13 (2021) Hướng dẫn thu thập dữ liệu thiết kế quá trình xử lý tại địa điểm bị nhiễm bẩn – Địa điểm bị nhiễm hóa chất cần quan tâm